Bàn trà, bàn đa năng
Vật liệu

Bàn trà

Bàn trà(B.18)

Giá: 2.250.000 đ

Bàn trà

Bàn trà(B.10)

Giá: 2.580.000 đ

Bàn trà

Bàn trà(B.01)

2.750.000 đ

2.613.000 đ

-5%

Bàn trà

Bàn trà(B.07)

Giá: 2.450.000 đ

Bàn trà

Bàn trà(B.16)

Giá: 2.450.000 đ

Bàn trà

Bàn trà(B.06)

2.750.000 đ

2.613.000 đ

-5%

Bàn trà

Bàn trà(B.05)

Giá: 2.650.000 đ

Bàn tròn

Bàn tròn(B.02)

1.750.000 đ

1.663.000 đ

-5%

Bàn trà

Bàn trà(B.04)

Giá: 2.250.000 đ

Bàn trái tim

Bàn trái tim(B.03)

1.650.000 đ

1.518.000 đ

-8%

Bàn trà

Bàn trà(B.12)

Giá: 2.650.000 đ

Bàn trà

Bàn trà(B.14)

3.250.000 đ

3.088.000 đ

-5%

Bàn trà

Bàn trà(B.11)

Giá: 2.390.000 đ

Bàn trà

Bàn trà(B.08)

Giá: 2.550.000 đ

Bàn góc đa năng

Bàn góc đa năng(BG.15)

2.250.000 đ

2.138.000 đ

-5%