Bàn làm việc, bàn học
Phân loại

Bàn học

Bàn học(BH.01)

2.600.000 đ

2.470.000 đ

-5%

Bàn thấp

Bàn thấp(BH.02)

Giá: 1.600.000 đ

Bàn thấp

Bàn thấp(BH.03)

Giá: 1.600.000 đ

Bàn làm việc

Bàn làm việc(BH.04)

Giá: 2.850.000 đ

Bàn học

Bàn học(BH.05)

Giá: 3.050.000 đ

Bàn học

Bàn học(BH.08)

3.600.000 đ

3.420.000 đ

-5%

Bàn làm việc

Bàn làm việc(BH.14)

Giá: 3.250.000 đ

Bàn làm việc

Bàn làm việc(BH.15)

Giá: 2.950.000 đ

Bàn góc đa năng

Bàn góc đa năng(BG.15)

2.250.000 đ

2.138.000 đ

-5%

Bàn làm việc

Bàn làm việc(BH.16)

Giá: 1.420.000 đ

Bàn học

Bàn học(BH.18)

Giá: 2.950.000 đ

Bàn làm việc

Bàn làm việc(BH.19)

Giá: 2.800.000 đ

Bàn làm việc

Bàn làm việc(BH.20)

Giá: 1.750.000 đ

Bàn học Twin

Bàn học Twin(BH.22)

Giá: 5.650.000 đ

Bàn làm việc

Bàn làm việc(BH.25)

Giá: 1.850.000 đ