Đèn trang trí, đèn led
Phân loại

LED âm trần siêu mỏng

LED âm trần siêu mỏng(T4W)

172.000 đ

138.000 đ

-20%

Đèn LED siêu mỏng

Đèn LED siêu mỏng(T6W)

190.000 đ

152.000 đ

-20%

Đèn LED siêu mỏng

Đèn LED siêu mỏng(T9W)

252.000 đ

202.000 đ

-20%

Đèn LED siêu mỏng

Đèn LED siêu mỏng(T11W)

276.000 đ

221.000 đ

-20%

Đèn LED siêu mỏng

Đèn LED siêu mỏng(T12W)

290.000 đ

232.000 đ

-20%

Đèn LED siêu mỏng

Đèn LED siêu mỏng(T15W)

340.000.000 đ

272.000.000 đ

-20%

Đèn LED siêu mỏng

Đèn LED siêu mỏng(T18W)

468.000 đ

375.000 đ

-20%

Đèn LED siêu mỏng

Đèn LED siêu mỏng(T25W)

520.000 đ

416.000 đ

-20%

Đèn LED siêu mỏng

Đèn LED siêu mỏng(V4W)

170.000 đ

136.000 đ

-20%

Đèn LED siêu mỏng

Đèn LED siêu mỏng(V6W)

195.000 đ

156.000 đ

-20%

Đèn LED siêu mỏng

Đèn LED siêu mỏng(V9W)

255.000 đ

204.000 đ

-20%

Đèn LED siêu mỏng

Đèn LED siêu mỏng(V12W)

285.000 đ

228.000 đ

-20%

Đèn LED siêu mỏng

Đèn LED siêu mỏng(V15W)

345.000 đ

276.000 đ

-20%

Đèn LED siêu mỏng

Đèn LED siêu mỏng(V18W)

475.000 đ

380.000 đ

-20%

Đèn LED siêu mỏng

Đèn LED siêu mỏng(V25W)

525.000 đ

420.000 đ

-20%