Qúy khách có thể chọn đặt hàng theo các màu sắc dưới đây:

 

NHÓM MELAMIN VÂN GỖ 

 

   

 

 

NHÓM MELAMIN MỘT MÀU (SOLID COLOR)

 

 

Xem thêm:

            ► Bảng mẫu màu Laminate Formica.

            ► Bảng mẫu màu Laminate Kingdom®.            

            ► Bảng mẫu màu Gỗ tự nhiên.